نتایج جستجو برای «برنامه سی شارپ»

برنامه سی شارپ(#C) ساخت انواع حالات دکمه

دانلود برنامه سی شارپ (#C) ساخت انواع حالات دکمه، مانند sunkenT ،flat، bump

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سی شارپ(#C) مشخص كردن نحوه اتصال سيستم به نت

دانلود برنامه سی شارپ(#C) مشخص كردن نحوه اتصال سيستم به نت. با استفاده از این برنامه می توان فهمید که سيستم به نت وصل است يا خير.

قیمت : 3,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سی شارپ (#C) باكسی با داشتن چند زير منو

دانلود برنامه سی شارپ (#C) باكس با داشتن چند زير منو ، شامل رياضي( اعداد اول، فيبونانچي، معكوس، فاكتوريل)، تاريخ (عددي را گرفته و اعلام مي كند چندمين روز از چندمين ماه است)، ستاره ( تعداد سطر را نوشته، ستاره را بصورت مثلث پر شده از ستاره نشان مي دهد).

قیمت : 5,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سی شارپ(#C) محاسبه تعداد مقسوم عليه عدد

دانلود برنامه سی شارپ(#C) محاسبه تعداد مقسوم عليه عدد، این برنامه عدد را دریافت كرده، اعلام مي كند چه تعداد مقسوم عليه دارد، و مقسوم عليه ها را نشان مي دهد.

قیمت : 4,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سی شارپ(#C) پخش صدا بوسيله فركانس و زمان

دانلود برنامه سی شارپ(#C) پخش صدا بوسيله فركانس و زمان. این برنامه، مقدار فركانس را به هرتز و زمان را به ميلي ثانيه دریافت كرده، و صداي توليد شده را پخش مي كند.

قیمت : 3,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سی شارپ(#C) پاك كردن سطل آشغال

دانلود برنامه سی شارپ(#C) پاك كردن سطل آشغال. با استفاده از این برنامه می توان سطح آشغال ویندوز را خالی کرد.

قیمت : 3,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سی شارپ(#C) ثبت نام دانشجو

دانلود برنامه سی شارپ(#C) ثبت نام دانشجو. با استفاده از با اين برنامه مي توانيد تعدادي دانشجو را ثبت نام كنيد.

قیمت : 6,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سی شارپ(#C) نمايش ماه و روز در سال

دانلود برنامه سی شارپ(#C) نمايش ماه و روز در سال. در این برنامه عددي بين 1 تا 365 را وارد كرده، اعلام مي كند چندمين روز از چندمين ماه سال است.

قیمت : 3,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سی شارپ(#C) تبديل عكس رنگي به سياه و سفيد

دانلود برنامه سی شارپ(#C) تبديل عكس رنگي به سياه و سفيد. این برنامه عكس رنگي را به سياه و سفيد تبديل مي كند.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سی شارپ(#C) تعیین مقسوم عليه و اول بودن عدد

دانلود برنامه سی شارپ(#C) تعیین مقسوم عليه و اول بودن عدد. با وارد كردن عدد، این برنامه مقسوم عليه را نشان داده و مشخص مي كند عدد اول است يا خير.

قیمت : 3,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سی شارپ(#C) تعیین عدد اول

دانلود برنامه سی شارپ(#C) تعیین عدد اول. با وارد كردن عدد ميگويد عدد اول است يا خير. فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

قیمت : 3,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سی شارپ(#C) تعیین فاكتوريل عدد

دانلود برنامه سی شارپ(#C) تعیین فاكتوريل عدد. با وارد كردن عدد ، فاكتوريل آن را نشان ميدهد. فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی